Kreativ blandskapare

Fia heter jag
och bor i liten by utanför Nora tillsammans med min make och livskamrat sedan många år.
Barnen är utflugna på egna livsäventyr.


Vi har alldeles för lite katt i huset just nu.


Beroende på sammanhang och sällskap är jag  50 år och 5 år.

Skapande och kreativitet.
Jag sade förr att jag var kreativ av födsel och ohejdad vana.
För hundra år sen gick jag Kävestas textila gren.
I övrigt har jag inga formella konstnärliga utbildningar. 
Jag har lovat en gång att jag aldrig ska gå en akvarellkurs.


Jag har alltid hållit på med olika hantverk. 
Allt från knyppling, miniatyrmålning till att sy båtkapell.


1a augusti 2007 hittade jag en pärlad krokodil i en geocache. 
Under många år var pärlorna sen min största hobby.
www.perlgrodan.se har ett galleri av blandade alster och figurer som ramlat fram genom åren.


De senaste åren har jag och mina ögon haft lite olika åsikter så pärlorna har fått stå tillbaka för andra hantverk.
Nu har också bildskapandet fått ta mer plats.


Man behöver inte skapa för att vara kreativ.
Kreativ är ett sätt att vara. 


Min väg fram till bildterapeut


Utbildning
Jag har gått min bildterapeututbildning på Umeå universitet. Färdig januari 2021.
Utbildningen hittade jag av en ren slump, sista gången den gavs i Umeå.
En härlig och besvärlig personlig resa som startade där.


Med bildterapiutbildningen har jag fått min sida i triangeln där mina akademiska, kreativa och andliga sidor får jobba ihop.

Medvetet och utvecklande.Personlig utveckling och andlighet
Det finns så mycket outforskad  kunskap och visdom både inom och utom oss. 
Jag har alltid haft en dragning till det som vi har i periferin av vårt medvetande.
Det vi inte riktigt vet hur vi vet. 

Jag är utbildad Usui Reikimaster och har gått flera healing och mediumutbildningar genom åren.
Utforskat olika delar av det osynliga och omedvetna.Min bas som bildterapeut
I skapandeprocessen är det klienten som är aktiv i sitt helande.
Min roll är coachande, hållande och en stödjande hand till klientens utveckling och insikter. 
Det är alltid klientens tolkning som gäller. 


Jag har min  bas teoretiskt i ETC och utifrån klient och sammanhang plockar jag det som behövs ur min verktygslåda.Yrkesliv och utbildningar
Jag har jobbat som arbetsterapeut inom vuxenhab i många år, riktat mot autism och utvecklingsstörning.


En arbetsterapeut jobbar med att ge stöd och strategier till självhjälp och självständighet i vardagliga livet.


Jag jobbar idag sedan 5år tillbaka som stödpedagog inom Funktionsstöd i Lindesberg.Arbetsuppgifter är bla struktur, kvalitetsutveckling, bollplank och utbildning till personal.
Jag har också möjlighet att jobba lite med bildterapi i min tjänst.


Förutom arbetsterapeut och bildterapeut har jag på niversitetsnivå läst: Aktiv hälsoutveckling, konsultativt arbetssätt samt Människosyn och etik.


Mellan tanke och känsla

Samarbete mellan vänster och höger hjärnhalva